Service Areas-Welcome to China Resources (Holdings) Co.,Ltd

Service Areas

 • Heilongjiang
 • Gansu
 • Inner Mongolia
 • Beijing
 • Liaoning
 • Hebei
 • Shanxi
 • Shandong
 • Henan
 • Sichuan
 • Hubei
 • Anhui
 • Jiangsu
 • Yunnan
 • Guizhou
 • Hunan
 • Zhejiang
 • Guangxi
 • Guangdong
 • Qinghai
 • Jiangxi
 • Tibet
 • ShanXi
 • Fujian
 • Chongqing
Power plants in operation
Power plants under construction
Coal mines in operation
Power Wholesale Company